Najczęściej zadawane pytania.


1. Dlaczego nie mogę się zalogowac na swój login i hasło?
2. Dlaczego na wydruku nie są widoczne kolory tła?
3. Dlaczego wydrukowana tabela nie mieści się w poziomie na stronie A4?
4. Jak wydrukować koszty tylko z jednego konta (kolumny na zestawieniu kosztów)?
5. Dlaczego na wydruku pojawiają się nagłówek i stopka, których nie było na stronie przeznaczonej do druku?
6. Jak się skontaktować z Działem Nauki?
7. Co zrobić w wypadku zauważenia nieprawidłowych danych liczbowych i złych kwot w swojej pracy?
8. Dlaczego po wybraniu wydziału z listy rozwijanej nie aktualizuje się lista rozwijana z użytkownikami?
9. Dlaczego pomimo wpisywania prawidłowego loginu i hasła nie moge się zalogować?
10. Co oznacza sformułowanie "kwota dostępna"?
11. Co oznacza sformułowanie "niedobór"?




Najczęściej zadawane pytania.


1. Dlaczego nie mogę się zalogowac na swój login i hasło?
Sprawdź czy nie masz wciśniętego przycisku CapsLock. Upewnij się, że wpisujesz właściwy login i swoje hasło (przypomnij nowe hasło jeśli samodzielnie je zmieniłeś).
Jeśli problem pojawia się nadal i wciąż otrzymujesz informacje o błędnym loginie lub haśle skontaktuj się z administracją, lub zgłoś problem (odnośnik znajduje się na stronie głównej programu).

2. Dlaczego na wydruku nie są widoczne kolory tła?
Aby móc drukować zestawienia z zachowaniem kolorowych zaznaczeń konieczne jest odblokowanie drukowania tła na przeglądarce internetowej.
- Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Zaawansowane > Drukowanie > Drukuj kolory i obrazy tła
- Przeglądarka Mozilla Firefox: Plik > Ustawienia strony > Drukuj tło (kolory oraz obrazki)

3. Dlaczego wydrukowana tabela nie mieści się w poziomie na stronie A4?
Upewnij się że orientacja strony jest ustawiona na poziomą.
W menu przeglądarki internetowej ustaw: Plik -> Ustawienia strony -> Orientacja: pozioma

4. Jak wydrukować koszty tylko z jednego konta (kolumny na zestawieniu kosztów)?
Po kliknieciu na "wersję do druku" (pod dużym zestawieniem) uzytkownik jest przenoszony do tabeli, której szerokość powinna się zmieścić na stronie A4. Nagłówki kolumn tej tabeli są jednocześnie linkami, po kliknięciu w które użytkownik otrzyma zestawienie kosztów wybranego konta.

5. Dlaczego na wydruku pojawiają się nagłówek i stopka, których nie było na stronie przeznaczonej do druku?
Wynika to z ustawień przeglądarki internetowej używanej do drukowania dokumentu. Opcja ta jest niezależna od systemu.
Aby usunąć nagłówek i stopkę z wydruku należy zmienić ustawienia strony internetowej:
- Przeglądarka Internet Explorer: Plik > Ustawienia strony > Usunąć wpisy z pól tekstowych Nagłówek i Stopka
- Przeglądarka Mozilla Firefox: Plik > Ustawienia strony > Zakładka 'Marginesy & Nagłówek/Stopka (Margins & Header/Footer)' > Grupa 'Nagłówki i Stopki' > Ustawić wszystkie listy rozwijane na 'pusty' (blank).

6. Jak się skontaktować z Działem Nauki?
W menu głównym aplikacji wciśnij przycisk 'kontakt'.
Jeśli jesteś kierownikiem pracy określ której pracy dotyczy zapytanie wybierając właściwy symbol z listy rozwijanej.
Wpisz adres zwrotyny (Twój adres e-mail) na który chciałbyś otrzymać odpowiedź.
Wypełnij pole tematu zapytania, a nastepnie napisz wiadomość.
Wiadomość zostanie wysłana po wciśnięciu przycisku 'wyślij'.

7. Co zrobić w wypadku zauważenia nieprawidłowych danych liczbowych i złych kwot w swojej pracy?
Należy koniecznie skontaktować się z Działem Nauki (patrz pkt. 6)

8. Dlaczego po wybraniu wydziału z listy rozwijanej nie aktualizuje się lista rozwijana z użytkownikami?
Jednorazowe wyczyszczenie "cookies" i plików tymczasowych w zdecydowanej większosci przypadków usunie ten błąd.
W celu usunięcia plików tymczasowych należy:
- Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Usuń pliki > Zaznaczyć 'Usuń całą zawartośc offline' > Wcisnąc OK
- Przeglądarka Mozilla Firefox: Narzędzia > Wyczyść prywatne dane > Zaznaczyć 'cache'  i 'cookies' > Wcisnąć 'Wyczyść teraz...'.

9. Dlaczego pomimo wpisywania prawidłowego loginu i hasła nie moge się zalogować?
Jeśli używasz Mozilli Firefox, zauważyłeś że strona wolno sie ładuje a po wciśnięciu przycisku 'Zaloguj',  adres strony zawiera dodatkowy ciąg znaków po '...index.php', to najprawdopodobniej przyczyną niezaładowania strony jest włączona ochrona rezydentna Avast. Aby tego uniknąć skorzystaj z przeglądarki Internet Explorer (najlepiej w wersji 6), lub tymczasowo wyłącz ochronę rezydentną.

10. Co oznacza sformułowanie "kwota dostępna"?
Kwota dostępna to wszystkie pieniędze nie wykorzystane do tej pory na danej pracy. Należy pamiętać, że podana kwota zawiera również koszty pośrednie (ogólne i wydziałowe), dlatego w przypadku aparatury bądź usług wewnętrznych kwota ta dostępna jest w całości, natomiast w przypadku pozostałych kosztów nalezy pomniejszyć ją o niezbędne koszty pośrednie.

11. Co oznacza sformułowanie "niedobór"?
Niedobór powstaje w momencie złożenia wniosku który ma zostać opłacony z rezerwy dziekana lub rektora. Do chwili rozliczenia tego wniosku pieniądze pozostają na rezerwie, co może spowodować ewentualne braki finansowe na pracy. Niedobór powinien byc równy sumie kwot na wnioskach które mają zostać opłacone z odpowiedniej rezerwy.